Privacyverklaring Wij Logopedisten

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouw je ons bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In deze privacyverklaring leggen we uit:

 1. welke gegevens we verzamelen;
 2. waartoe we dat doen;
 3. hoe we ermee omgaan;
 4. hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

1. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, laat je bijna altijd persoonsgegevens achter. Hieronder beschrijven we welke gegevens we over je verzamelen.

 • Als je onze website bezoekt, registreert onze server je IP-adres.
 • Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen we je om je naam en
 • Als je ons belt of mailt voor informatie geef je ons meestal je naam, telefoonnummer en/of mailadres.
 • Wanneer je je inschrijft voor het plaatsen van een vacature ben je verplicht om je voor- en achternaam, je huis- of werkadres, je postcode en woonplaats, je telefoonnummer en je mailadres af te
 • Wanneer je je inschrijft voor de Logotheek ben je verplicht om je voor- en achternaam, je huis- of werkadres, je postcode en woonplaats, je telefoonnummer en je mailadres af te
 • We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service
 • Op onze website gebruiken we functionele en analytics cookies. Zie onze
 • We hebben likebuttons van Facebook en LinkedIn, wanneer je deze gebruikt, ga je akkoord met het doorspelen van je gegevens aan bedrijven als Facebook.

2. Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met het plaatsen van vacatureteksten van jouw praktijk en het deelnemen aan Logotheek. We hebben die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om samen te onderzoeken of ons aanbod aansluit bij je wensen, om een overeenkomst te sluiten te factureren en om de overeenkomst uit te voeren. We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen.

Verder verzamelen wij je persoonsgegevens om je blijvend te kunnen voorlichten en ondersteunen via de blogs van Leergierige Logopedisten op de website. Hiervoor geef je je expliciete toestemming wanneer je je daarvoor inschrijft. Je kunt je hier altijd voor uitschrijven.

3. Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat we ze alleen delen met andere als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. We delen je gegevens met:

 • onze boekhouder en accountant;
 • onze webhost ICTReady.nl, alsmede de helpdesk;
 • onze nieuwsbrievenverzender ActiveCampaign, alsmede de helpdesk;
 • de trainers die voor ons

Met al deze partijen hebben we zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten om te garanderen dat ze jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. We nemen de bescherming van  je  gegevens  serieus. Onze website draait op een goed beveiligde server die in Nederland staat. De verbinding naar onze website is beveiligd met SSL-technologie. Je herkent dit aan het groene slotje  dat  verschijnt in je browser. Onze eigen computers zijn beveiligd met een professionele firewall.

4. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op en we maken het voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de onafhankelijke derde (zie Klachtenprocedure). Heb je tips, vragen of andere feedback? We horen het graag van je.

Wij Logopedisten

Product van Zo gezegd, zo gedaan Heidekruid 58

3068 RV Rotterdam

KvK 55229328

info@wijlogopedisten.nl 06 463 11 555

Rotterdam

Rotterdam, april 2019